به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان؛ مهرداد جهاندیده با اعلام این خبر افزود: در این مراسم سیستان و بلوچستان دو نماینده داشت که بر این اساس شرکت مروارید هامون زاهدان به عنوان کارفرمای برتر سلامت محور و نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار (گروه توسعه مپنا2) به عنوان کارفرمای برتر حوزه سلامت در مقابله با ویروس کرونا معرفی و از آنها تجلیل شد.
جهاندیده اظهارکرد: کارفرمای برتر سلامت محور ابتدا توسط شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان ها پس از ارزیابی و بازدیدهایی که صورت می گیرد مشخص میشود که بر این اساس شرکت مروارید هامون زاهدان تولید کننده محصولات بهداشتی توانست در شاخص هایی همچون برنامه و مداخلات ایمنی و کاهش حوادث محل کار شامل اجرای برنامه مدون آموزشی در زمینه سلامت ایمنی کارکنان، پیاده‌ کردن استانداردهای ایمنی و زیست‌ محیطی، تسهیل در کاهش استرس کارکنان در محل کار، ارزیابی مخاطرات جسمی روانی و اجتماعی کارگران، مدیریت پسماند سالم و اجرای برنامه‌های خلاقانه کارفرمایان در زمینه سلامت ‌محوری موفق عمل کند و به بعنوان کارفرمای سلامت‌محور در سطح کشور معرفی شود.
     
 1      
 2      


به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان؛ مهرداد جهاندیده با اعلام این خبر افزود: در این مراسم سیستان و بلوچستان دو نماینده داشت که بر این اساس شرکت مروارید هامون زاهدان به عنوان کارفرمای برتر سلامت محور و نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار (گروه توسعه مپنا2) به عنوان کارفرمای برتر حوزه سلامت در مقابله با ویروس کرونا معرفی و از آنها تجلیل شد.
جهاندیده اظهارکرد: کارفرمای برتر سلامت محور ابتدا توسط شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان ها پس از ارزیابی و بازدیدهایی که صورت می گیرد مشخص میشود که بر این اساس شرکت مروارید هامون زاهدان تولید کننده محصولات بهداشتی توانست در شاخص هایی همچون برنامه و مداخلات ایمنی و کاهش حوادث محل کار شامل اجرای برنامه مدون آموزشی در زمینه سلامت ایمنی کارکنان، پیاده‌ کردن استانداردهای ایمنی و زیست‌ محیطی، تسهیل در کاهش استرس کارکنان در محل کار، ارزیابی مخاطرات جسمی روانی و اجتماعی کارگران، مدیریت پسماند سالم و اجرای برنامه‌های خلاقانه کارفرمایان در زمینه سلامت ‌محوری موفق عمل کند و به بعنوان کارفرمای سلامت‌محور در سطح کشور معرفی شود.

 تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴