صفحه نخست

قوانین و مقررات

سلامت اداری

تست تالار گفتگو

معرفی

ساختار اجرایی

اسناد تشکیل

قانون

اصلاحیه قانون

مصوبه هیات وزیران ( انتقال دبیرخانه)

آیین نامه

تفاهم نامه

اعضای اصلی

دبیرخانه شورای عالی اشتغال

شرح وظایف

اعضای دبیرخانه

برنامه و طرحها

برنامه اشتغال فراگیر

برنامه اشتغال روستایی و عشایری

برنامه اشتغال ذیل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1399

برنامه ویژه اشتغال دوره کرونا و پسا کرونا

اسناد بالادستی

گزارش تست2

قانون رفع موانع تولید

سند سیاستی اشتغال

سما

سیاستهای 13 گانه

برنامه ششم توسعه

قانون بهبود فضای کسب و کار

اسناد بالادستی استان

آذربایجان شرقی

سند توسعه اشتغال

سمند دینامیک اشتغال

مطالعات مهارتی استان

مصوبات

مصوبات شورای عالی اشتغال

کمیته هماهنگی اشتغال

آذربایجان شرقی

تست قوانین

سامانه ناظر

اخبار

ویژه

ملی

استانی

گزارشها و پژوهشها

مقالات و پژوهشهای کاربردی

حوزه بازار کار

ارتباط با ما

نام کاربری و رمز عبور سیستم تیکتینگ

تست قوانین

تالار گفتگو