عکس

اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

            در راستای افزایش مهارت­آموزی و اشتغال­پذیری جوانان، اجرای طرح کارورزی دانش­آموختگان دانشگاهی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و تعداد 139.761 فارغ­التحصیل دانشگاهی، واجد شرایط دوره کارورزی شناخته شده­اند. از سوی دیگر تعداد 39.283 بنگاه اقتصادی نیز برای مشارکت در این طرح ثبت نام نموده که  تا پایان سال 1399، تعداد 50.501 نفر در بیش از 19هزار بنگاه اقتصادی موفق به گذراندن دوره و یا در حال طی کردن دوره می­باشند. براین اساس، حدود 18.197 نفر از کارورزانی که دوره کارورزی را گذرانده­اند برای برقراری مشوق بیمه کارفرمایی به مراجع ذیربط معرفی شده­اند.

gggg